Je paradoxom, že ľudia dnes buď na spoveď nechodia, alebo od spovede priveľa očakávajú. Niektorí kresťania sa už dávno prestali spovedať. Nie sú v stave pochopiť akúsi sviatostnú praktiku, ktorú vnímajú ako autentickú a bez úprimnej ľútosti, praktiku, ktorá pre nich znamená skôr muky než vyslobodenie. Ťažko je možné vyvrátiť fakt, že […]

Podstata spovede


Jeden kňaz vydal takéto svedectvo o svojom povolaní: „V deň birmovky biskup vo svojom príhovore poznamenal, že medzi tými, ktorým udeľuje sviatosť birmovania sú takí, na ktorých bude druhýkrát vkladať ruky pri udeľovaní sviatosti kňazstva. Bol som týmito biskupovými slovami unesený. Počul som v nich slová samého Krista. Ten istý biskup naozaj […]

Povolanie – služba BohuPrípravu na spytovanie svedomia začíname modlitbou: „Pane, pomôž mi vidieť seba, ale nie tak ako sa vidím ja sám, ale ako ma vidíš a hodnotíš ty. Duchu Svätý, pomôž mi vidieť seba samého očami Ježiša Krista! Pane, obdaruj ma milosťou, aby som sa videl takým, akým skutočne som pred tebou, […]

Bezprostredná príprava na spytovanie svedomia


Už samotný pojem „spytovanie svedomia,“ pre mňa známy z poľštiny („rachunek sumienia“ – účet svedomia), môže vzbudzovať nesprávne predstavy. Slovo účet v nás môže vyvolať predstavu matematickej dôkladnosti zhrnutia nejakého časového obdobia alebo celého dňa i keď v slovenčine to tak nevyznieva. Dá sa nejako matematicky vyčísliť to, čo sa deje v mojom vnútri? […]

Spytovanie svedomiaTúto zvláštnu skutočnosť, akou je svedomie odhaľujeme najčastejšie cez akýsi trpký nepokoj, ktorý voláme výčitky svedomia. Tento hlas nástojčivo potvrdzuje, obviňuje: „Konal si zle!“ Pred týmto hlasom sa nemôžeme ani ubrániť, ani celkom ospravedlniť. Svedomie nás trýzni, hoci by sme hľadali tisíce výhovoriek, že sme „museli“ konať práve tak. Znepokojuje […]

Svedomie – dôstojnosť človeka


Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave i v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov. Termín podania prihlášok je do 31. marca 2017. Všetky potrebné informácie pre záujemcov o štúdium sú k dispozícii na stránke fakulty TU.  

Ponuka magisterského štúdia katolíckej teológie