Milovaní priatelia, zo svojich domovov vás všetkých zdravia vaši seminaristi. Pre trvajúcu situáciu sa naši predstavení rozhodli pre posunutie nášho nástupu do seminára. Ten sa zatiaľ odkladá na 7. február. Dúfame, že situácia sa dovtedy trošku zlepší. Teraz sa venujeme štúdiu, keďže je skúškové obdobie a tiež modlitbe za chorých, za […]

Návrat do seminára?


"Sláva Bohu na výsostiach!" nech premôže beznádej, strach. Na Vianoce pokoj Boží aby vo Vás znovu ožil. Hojné Božie požehnanie nech Vám v novom roku vzplanie. Nech sa aj v dňoch nových vzdáva stále nášmu Bohu sláva. Milovaní bratia a sestri, požehnanie, radosť, ticho a pokoj nech naplní Vás i […]

Vinš zo semináraMohutné ticho prírody roztvára pravdy večité, poznanie isté privodí, že je tu Boh, Pán, Stvoriteľ. Tajomné ticho vianočné zažíha iskru nádeje, že nový vek sa započne, čo ľudské srdce zahreje. Posvätné ticho kostola zas vanie dychom pokoja, sviatostný Kristus tu volá, posilu dáva do boja. Vznešené ticho katedrál svedčí, že […]

Ticho


Rozpoznávanie povolania je dlhodobý a zodpovedný proces. Keď už sa záujemca dostal ku koncu rozhodovania a rozpoznal v sebe duchovné povolanie, tým sa jeho cesta nekončí. Práve naopak, ešte sa len začína. Keď už sa človek rozhodol pre prijatie povolania a povedal Bohu svoje áno, je dôležité zachovať niekoľko vecí. Svätý Alfonz odporúča modlitbu, […]

Cesta k povolaniu (3. časť)30. novembra Cirkev každoročne slávi sviatok sv. Ondreja, apoštola. Zároveň sme aj na začiatku nového cirkevného roka, kedy si pripomíname prvý Kristov príchod, ale aj ten na konci časov. Núti nás to rozmýšľať o ľudskej prirodzenosti, o našej pominuteľnosti a tiež o nestálosti v dobrom. V tomto všetkom nám ale […]

Modlitba za duchovné povolania


V dňoch 28.11. – 29.11.2020 sa opäť uskutoční MINFA DOD. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu budeme celý program vysielať ONLINE cez náš YouTube kanál. PROGRAM ONLINE MINFA DOD 2020: Sobota (podvečer) 28.11.2020 17:00 – 17:30 Začiatok ONLINE MINFA DOD 2020 Vešpery (klikni sem) Sobota (večer) 28.11.2020 19:00 – 21:00 Vyhodnotenie súťaží […]

Program na MINFA DOD 2020 onlineMilí čitatelia nášho časopisu Adsum, je mi potešením oznámiť Vám, že napriek všetkým problémom, ktoré dnešná doba prináša, je pre Vás pripravené ďalšie číslo seminárskeho časopisu. Obsahuje svedectvá nových prvákov, aktuálne témy či novinky v seminárnej formácii. Jeden z článkov sa tiež venuje pre Slovensko už historicky známej, ale predsa […]

1. číslo XXXII. ročníka časopisu ADSUM


V minulej časti sme začali s objavovaním témy o ceste k rozpoznaniu povolania. Teraz budeme pokračovať v tom, ako je možné spoznávať Božiu vôľu? Ako viem, kam ma Boh posiela? „V  nijakom prípade nemožno očakávať, že sa Pánov hlas, ktorý povoláva, dostane do uší budúceho kňaza [a nielen jeho]nejakým mimoriadnym spôsobom. Skôr si ho možno […]

Cesta k povolaniu (2. časť)Organizácia propedeutickej etapy formácie v Kňazskom seminári Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Na základe požiadaviek dokumentu Kongregácie pre klerikov „Dar povolania ku kňazstvu. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis“[1] a na základe inštrukcií dokumentu „Ratio nationalis institutionis sacerdotalis pro Slovakia“ začleňujeme do formačného procesu počiatočnej formácie v Kňazskom seminári Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave propedeutickú etapu formácie […]

Propedeutický ročník
V jednom meste vznikla po vojne jedna luxusná prepychová štvrť, v ktorej však nesmel byť postavený kostol. A dôvod? Aby nemohol z toho kostola zvoniť umieračik, a tak ľuďom nepripomínal smrť. Drahí bratia a sestry, ak iste mi dáte za pravdu, že práve toto je problém dnešnej modernej, konzumnej doby. […]

Zamyslenie k Spomienke všetkých verných zosnulých.


Jeseň je v plnom prúde, ochladilo sa, prišiel dážď a príroda sa pripravuje na zimný oddych. Stromy zhadzujú listy a všetko sa krásne sfarbuje. A aj keď seminár je v centre Bratislavy, predsa tieto zmeny vnímame. Niekedy sa stačí len pozrieť von oknom a spozorujeme istú premenu v obvyklom výhľade. O tieto […]

Jeseň v seminári