Aj dnes sa s vami chcem podeliť o jednu milú príhodu, ktorá sa mi stala na hodine náboženskej výchovy v druhom ročníku. Témou hodiny bola rajská záhrada, Adam a Eva a prvotné pokušenie od diabla v podobe hada. Deťom som porozprával, ako to bolo s rajskou záhradou a čo bolo úlohou Adama a Evy. Mohli robiť čo len […]

Buďte ako deti


„Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.“ (1Jn 4, 7) V čase pred nástupom do seminára som pracoval ako učiteľ na základnej škole. Veľmi rád som učil na prvom stupni. Deti majú ešte väčšinou úprimné srdcia a sú otvorené prijímaniu nových informácií. Medzi […]

Zamysli sa – Najkrajší darčekČaute kamoši, MinFáci, neMinfáci aj vy všetci, ktorí nás sledujete. Niečo sa opäť chystá, vy Minfácky „starí harcovníci“ už určite tušíte, že sa blíži čas skvelej akcie MinFa DOD 2021. Obvykle sme vás radi privítali v našom seminári, ale ako si sa nám od minulého roku stalo tradíciou aj tento […]

MinFa DOD 2021 online


V novembri, ako už býva zvykom, sa veriaci zhromažďujú v Trnave, aby sa prišli pomodliť k Panne Márii trnavskej. Trnavská novéna, ktorá sa konala od 13. do 21.11. 2021, bola tento rok tematicky spätá s mimoriadnym rokom sv. Jozefa, ktorý vyhlásil Svätý Otec František. Kazateľmi hlavných svätých omší boli slovenskí […]

Trnavská novéna 2021Dňa 26.10. 2021 sme spolu s našimi spolubratmi tretiakmi slávili „obliečku“, pri ktorej ich Svätá Cirkev obliekla do reverend. Bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko požehnal tretiakom pri svätej omši ich reverendy a oni tak znovu potvrdili svoj súhlas úplne darovať sa Kristovi a jeho Cirkvi. Otec biskup v homílii […]

Obliečka bratov tretiakov


Ak túžiš prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote, tak ťa pozývame na Kurz Samuel. Je určený mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave na […]

Kurz SamuelV piatok 23. júla sa skončil tretí – posledný – turnus MINFY 2021. Od soboty 3. júla sme obsadili faru v obci Smolenice. Je novinkou, že sa MINFA konala len na jednej fare a v troch turnusoch. Vystriedali sa nám tu tri turnusy chlapcov – miništrantov – zo Záhoria, Bratislavy, […]

Skončila sa MINFA 2021


Mali sme veľkú radosť v srdci, keď dnes prijali naši bratia rád diakonátu a rád kňazstva. Do ich služby im prajeme veľa síl, odhodlania do nej a hojnosť Božieho požehnania a Jeho lásky. Nech ich rukami plynie do spoločenstva Cirkvi veľa Božích milostí. Prosíme Vás o modlitby, pretože tichá a […]

Dnešný deň sa celé nebo radujeV sobotu 12.6.2021 v katedrále sv. Martina v Bratislave prijmú svätenie jeden kandidát diakonátu – Ing. Martin Uher a traja kandidáti kňazstva – Filip Majdán, Peter Repko a Marek Vranka od otca arcibiskupa mons. Stanislava Zvolenského. Pontifikálna svätá omša s vysviackou sa uskutoční o 9:30. Pre protipandemické opatrenia sa žiaľ […]

Kňazské a diakonské vysviacky 2021


Ako som v minulej časti sľúbil, vysvetlím, prečo si myslím, že chváliť Boha je najdokonalejšou formou modlitby. Vychádzam z toho, že štyri uvedené prvky modlitby (chvála, vďaka, prosba, odprosenie) majú istú hierarchiu. Za najnižší stupeň pokladám prosbu. Hoci ju aplikujeme asi najčastejšie, robíme to primárne kvôli sebe, nie kvôli Bohu. Ak niečo […]

Pane, nauč nás modliť sa (2.časť)Milí čitatelia nášho časopisu, dávame do pozornosti, že sme pre vás pripravili nové číslo XXXII. ročníku. Naši redaktri robili rozhovor s pánom profesorom MUDr. Vladimírom Krčmérym, ale aj napr. s našimi sestričkami, ktoré už roky pôsobia pri seminári, a ktoré žiaľ odchádzajú. Viacej sa dočítate už v časopise. Ak ešte […]

XXXII. ročník ADSUM-u, č.2


Keď sme 12. decembra odchádzali z Bratislavy, mysleli sme si, že po Vianociach sa do seminára vrátime. Žiaľ, priebeh pandémie priniesol viaceré obmedzenia, ktoré nám neumožnili nastúpiť. Najprv nás čakalo skúškové obdobie, ktoré sme nezvyčajne absolvovali cez počítače. Potom sa už rozbehol letný semester. Naša výučba pokračovala z domu. Predstavení seminári prišli […]

Sme späť!