Čo  robiť, keď si spoznal, že ťa volá sám Kristus a pozýva k nasledovaniu? Je to úžasný dar, ktorý si človek nemôže zaslúžiť a zároveň veľké tajomstvo, ktoré sa dá ťažko opísať slovami. Ty sa chceš zodpovedne postaviť k tomuto tajomstvu, a preto sa pýtaš: „Čo mám robiť teraz, Pane? Ako mám […]

Ako si podám prihlášku do seminára?


Žiadna návšteva nie je úplná, kým nie je opätovná. Týmto príslovím zo svojho rodného juhu Talianska nás v stredu privítal Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius. Pozvaním na apoštolskú nunciatúru reagoval na svoju jesennú návštevu v našom seminári.  Naše stretnutie sme zahájili svätou omšou v kaplnke nunciatúry. Po omši nasledovala diskusia. […]

Pozvanie na nunciatúru„Bez božieho požehnania sú márne naše namáhania.“ V uplynulú nedeľu sme sa rozhodli načúvať tejto ľudovej múdrosti a prosiť o Božiu pomoc pre naše každodenné práce formou tradičného požehnania príbytkov v období nového roka. Liturgické slávenie sme začali aj ukončili spoločnou modlitbou v kaplnke, pričom sme za spevu piesní prešli […]

Požehnanie príbytkov


Tesne pred odchodom na vianočnú pastoračnú prax vo farnostiach sa v seminári uskutočnilo milé stretnutie. Ako jedna veľká rodina sme sa zišli k predsviatočnej večeri spolu s našimi otcami biskupmi a dobrodincami seminára. Po tradičnej kapustnici nechýbalo kultúrne pásmo piesní a básní v umeleckom podaní našej Scholy Cantorum.  Predstavení a […]

Vianočná večeraRektor kňazského seminára pozýva všetkých ľudí dobrej vôle k podpore Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.  Najdôležitejšou podporou je vždy modlitba, o ktorú prosíme a za ktorú úprimne ďakujeme všetkým dobrodincom. Nové povolania, ako aj osobný duchovný rast každého seminaristu je výnimočným Božím darom a bez modlitby a prosby […]

Ako môžem podporiť seminár?


V stredu 30. novembra 2022 nás svojou prítomnosťou poctil Jeho Excelencia Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius v Slovenskej Republike. V príhovore počas svätej omše vyjadril túžbu poďakovať každému jednému seminaristovi za jeho odvahu nasledovať Krista. Zároveň pripomenul, že v seminári nie sme kvôli niečomu, pre nejakú vec, ale pre niekoho […]

Vzácna návštevaV posledný novembrový víkend sa náš seminár naplnil rozruchom. Spôsobilo ho tradičné DOD pre miništrantov z letných táborov Minfa, po prvýkrát aj s ich rodičmi. Chlapcov a ich rodiny čakali rôzne aktivity, diskusie, scénka a spoločný obed. Pri svätej omši sa nám prihoril otec Pavol Reisel, novokňaz, ktorý sa niekoľko […]

Deň otvorených dverí MinFa 2022


Milovaní v Kristovi, s radosťou v srdci Vám oznamujeme, že dňa 11.6.2022 príjmu siedmi naši spolubratia z rúk otcov arcibiskupov Stanislava Zvolenského a Jána Oroscha sviatosť Kristovho kňazstva a posvätný rád diakonátu. Za bratislavskú arcidiecézu z rúk otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského sviatosť kňazstva: Martin Uher; a sviatosť diakonátu: Martin […]

Kňazské a diakonské vysviacky 2022Priatelia, kamaráti, je to tu!!! MinFa 2022Pozývame všetkých miništrantov našich diecéz na letný miništranský tábor. Tábor bude v dvoch turnusoch.Bližšie info na www.minfa.sk Tešíme sa na vás.

PUMIN 2022


Miluj Boha nielen svojimi slovami, ale najmä skutkami. Ako kresťan katolík nemôžeš svoju vieru skladať ako bonboniéru alebo lego. Ako kresťan katolík nemôžeš svoju vieru robiť nasilu, z donútenia, bez srdca. Prikázania cháp skôr pozitívne (chránia ma) ako negatívne (bránia mi). Napriek tvojim hriechom ťa Boh miluje a je pripravený odpustiť […]

21 rád pre moderného kresťanaV sobotu po Veľkej noci sa náš seminár zúčastnil už tradičného futbalového turnaja. Tento turnaj sa koná vždy medzi všetkými diecéznymi seminármi na Slovensku. Tento rok sme sa stretli v Nitre. Zúčastnilo sa ho päť seminárov- z Bratislavy, Nitry, Banskej Bystrice, Spišu a Prešova. Samotný turnaj sa hral systémom každý s každým. Po základnej skupine […]

V zdravom tele zdravý duch


Vo štvrtok 25.04. zavítal na našu fakultu SSDr. Blažej Štrba PhD., biblista. V rámci fakultného štvrtku nám priblížil stať z knihy Numeri (kap. 20) s názvom: Incident pri Meríbe. Zameral sa na príbeh Izraelského národa, ako nemali na púšti vodu a ako prosili od Mojžiša, aby im ju zaobstaral. Otec Blažej upriamil svoju pozornosť […]

Incident pri Meríbe