dscn7400
Počas tohtoročného MinFa DOD 2016 (cez víkend 26. – 27. 11.) mohli miništranti, ktorí sa zúčastnili cez leto táborov MinFa, zažiť bohatý duchovný program, ale aj skvelé hry, zábavný program, vedomostný kvíz o sladkú odmenu… Počas sobotnej vychádzky spoznávali zaujímavosti Bratislavy a na rôznych stanovištiach sa vždy niečo nové priučili. […]

MinFa DOD 2016


img_1423
Aj v našom Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave sme začali prežívať čas prípravy na príchod Pána. Pripomíname si jeho prvý príchod, uvedomujeme si svoju vlastnú pominuteľnosť (napr. Žalm 49) a s radosťou očakávame Pánov druhý príchod. Ako už viete, prvú adventnú nedeľu máme vždy v našom Seminári […]

Vianoce sa blížia nielen v obchodoch a reklamáchmaxresdefault
Katedra biblických vied RKCMBF UK v Bratislave pri príležitosti 80. výročia vzniku fakulty organizuje v spolupráci s Teologickými fakultami Univerzity Karlovej v Prahe a Univerzity Palackého v Olomouci medzinárodnú vedeckú biblickú konferenciu pod názvom: Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16) Nové pohľady na inšpiráciu a pravdu Svätého písma v najnovšom dokumente Pápežskej biblickej komisie. […]

Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)


img_20161117_150353
Tak ako minulý rok, sme aj tento rok využili deň pracovného pokoja – 17. november na troch relaxu. Našim cieľom bol Ďumbier – najvyšší vrch Nízkych tatier (2043 m.n.m.). Vyrazili sme už predošlý deň, poobede. Noc sme strávili v Kapucínskom kláštore na Ponikách. Preto sa chceme ešte raz poďakovať bratom […]

Výlet na Ďumbierdscn3980
Drahí miništranti, prihlasovanie na tohtoročné Minfa DOD 2016 končí v pondelok 21.11. Prihlásiť sa je možné na našej stránke minfa.sk. Máme ešte 30 voľných miest. Tak neváhajte a zažite super víkend v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave!

Prihlasovanie končí