V rámci podujatia fakultný štvrtok, ktoré sa na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte organizuje od akademického roka 2010/2011, sme sa vo štvrtok  9.11.2017 zúčastnili prednášky vdp. Mgr. Benjamína Kosnáča. Obsahom prednášky bolo zdieľanie jeho skúsenosti z USA, kde dlhých 18 rokov pôsobil ako farár vo farnosti Sterling Heights (Detroit, štát Michigan). […]

Fakultný štvrtok – Pastorácia veriacich v USA


Dnes sa v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave začína tohtoročná Trnavská novéna, ktorá bude tento rok tematicky spojená s Rokom Fatimskej Panny Márie. Aj bohoslovci nášho seminára sa budú zúčastňovať programu slávenia úcty k Trnavskej Panne Márii, ktorý sa koná každoročne ako pripomienka a ďakovanie Bohorodičke za záchranu Trnavy pred viacerými tragédiami. Pred tragédiami […]

Trnavská novéna 2017V posledný októbrový víkend sa na Spišskej Kapitule uskutočnilo opäť zaujímavé podujatie. Už po štvrtýkrát sa mohli záujemcovia o kresťanskú kultúru a umenie z radov vysokoškolských študentov, umeleckých škôl, učiteľov výtvarnej výchovy, náboženstva a dejepisu, katechétov, seminaristov, kňazov a kresťanskej inteligencie zúčastniť na Dňoch kresťanskej kultúry pod vedením kňaza a pedagóga HEDr. Ľuboslava Hromjaka. Cyklus prednášok voľne […]

Dni kresťanskej kultúry 2017


V piatok 10.11.2017 sa začína v Dóme sv. Martina v Bratislave tohtoročné slávenie Svätomartinského trojdnia. Tohto slávenia sa zúčastnia aj seminaristi nášho seminára. Svätý Martin z Tours je hlavným patrónom Bratislavskej arcidiecézy a okrem toho sa v tejto arcidiecéze v spolupráci so Spišskou diecézou slávil rok sv. Martina pri príležitosti […]

Svätomartinské trojdnie 2017Jednou z mojich záľub sú „potulky“ po Slovensku, so zameraním sa na stredoveké vidiecke kostoly románskeho a gotického stavebného slohu. Pri jednotlivých kostoloch si všímam ich architektonické a umelecké prevedenie. Túto záľubu ešte umocňuje fakt, že som veriaci a v dívaní sa na jednotlivé architektonické a umelecké prvky nie som obmedzený len profesijným nadšením historika, kunsthistorika či […]

Panna Mária Ochrankyňa – uvažovanie o freske


Najdôležitejšia je, ak to môžeme tak povedať, nie akosť modlitby, ale jej vernosť. Väčšiu hodnotu má skromná, ale pravidelná modlitba, hoci spojená so suchopárnosťou a ťažkosťami, ako chvíle vznešenej modlitby, ktorá je však len sporadická a nie pravidelná. Vernosť a vytrvalosť v modlitbe je potvrdením lásky k Bohu. Bez intímneho kontaktu s Bohom človek nemôže žiť. […]

Vytrvalosť v modlitbe