Bartolomé Esteban Murillo sa narodil v roku 1617 v Seville. Stal sa známym barokovým maliarom. V tomto Veľkom týždni vám ponúkam na meditáciu štyri obrazy o umučení Pána.     Museo del Prado Wikipedia

Bartolomé Esteban Murillo
Pred mesiacom nám v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda pribudli dve návštevné miestnosti. Vlastne pán prefekt Milan Puškar a niekoľko dobrovoľníkov prerobili nevyužité priestory. Jedna miestnosť je určená pre denných študentov, laikov, vincentínov a bratov zo seminára Redemptoris Mater. Druhú využívajú naši bohoslovci na príjemné posedenia s návštevami, priateľmi […]

Návštevné miestnosti


My prváci sme sa vybrali na našu prvú jarnú športovú vychádzku. Spolu s našimi diakonmi sme hrali hokejbal v Petržalke pri kostole Sedembolestnej Panny Márie. Vytvorili sme príjemné spoločenstvo na čerstvom vzduchu ako ,,juniori a seniori“ nášho Kňazského seminára. Ján Selecký

Diakoni + prváci = hokejbal
Pomysleli ste už niekedy na to, ako vlastne vyzerá izba seminaristu? Skromnú odpoveď s niekoľkými fotkami sa posnažím podať v tomto článku. Bohoslovec vo svojej izbe trávi viac ako dvanásť hodín denne. Okrem spánku, samoštúdia a osobného voľna sa tu zvyčajne porozprávame s ostatnými, pozeráme filmy, robíme svoje úlohy, čítame […]

Pomysleli ste už niekedy na to…