Ako je dobre oslavovať teba, Pane!


Krásu včerajšieho nádherného dňa znásobili udalosti, ktoré sa bezprostredne týkali nás bohoslovcov  a obzvlášť bratov piatakov a šiestakov.

Tí totiž, vyslovili včera svoje životné „ADSUM“ pri kňazských a diakonských vysviackach v Bratislave a Trnave. Pán ich priviedol až k tomu, aby sa takýmto spôsobom ešte väčšmi pripútali k Nemu a svedčili svojím životom o Bohu a jeho kráľovstve. Horčičné zrnko povolania, ktoré zasial do ich srdca, vzišlo. Naozaj môžeme dnes oslavovať teba, Pane, za to, že nám dávaš pastierov podľa svojho srdca… (Jer 3, 15)

Fotografie z vysviacky v Bratislave:

Foto: Ľubomír Urbančok

Doplnené 18. 6. 2012 o 12:56: Fotografie z vysviacky v Trnave sú k dispozícii na stránke Trnavskej arcidiecézy.