Te Deum laudamus…


Ani nie deň po tom ako sa šiestaci vrátili z duchovných cvičení, opäť sa dostali do centra pozornosti.Bolo to kvôli dnešným promóciam, ktorým predchádzala svätá omša za poďakovanie Pánu Bohu – Te Deum. Po programe v aule bohosloveckej fakulty nasledoval ešte slávnostný obed. TKKBS ponúka niekoľko fotografii na svojej stránke.