Prvé kroky bratov prvákov…


Každým rokom vítame v našom seminári nových prvákov a sledujeme ich prvé kroky v seminári. Inak tomu nie je ani tentoraz…

Do seminára nastúpilo desať nových bohoslovcov. Prvácki duktori, Július Pomšár a Dávid Kollárik, sa s nimi zoznámili už na prázdninovom stretnutí v Jablonici.

Stretnutie prvákov v Jablonici

Stretnutie prvákov v Jablonici

Do seminára nastúpili v utorok 4. septembra 2012 v popoludňajších hodinách. Večer slávili spoločne svätú omšu, ktorú celebroval otec špirituál Alexander Knorr.

Spoločná svätá omša

Spoločná svätá omša

Spoločná svätá omša

Prvý večer v seminári

Ten im vo štvrtok 6. septembra požehnal žaltáre, z ktorých sa budú modlievať Liturgiu hodín.

Požehnanie žaltárov

V sobotu potom asistovali pri svätej omši na púti v Marianke, ktorú celebroval emeritný biskup J. E. Mons. Dominik Tóth a na druhý deň začali spolu s ostatnými seminaristami a predstavenými putovaťdo večného mesta Ríma.

Na púti v Marianke

Na púti v Ríme

Tip: Podrobnejšie o prvákoch už v najbližšom čísle časopisu Adsum.