Návšteva z Beninu


Včera nás navštívil národný riaditeľ Pápežských misijných diel v Benine, páter Jacques Agossou.

V príhovore pri sv. omši, ktorú celebroval o. Viktor Jakubov, národný riaditeľ PMD na Slovensku, nám priblížil situáciu Katolíckej cirkvi v tejto západoafrickej krajine. Povedal o nej, že je „mladá v dvoch smeroch“. Od príchodu prvých misionárov totiž uplynulo iba 150 rokov a v súčasnosti má prevažne mladých členov, predovšetkým rodiny s deťmi. Z približne 9 mil. obyvateľov sa tu ku katolíkom hlási asi 21%. Na záver svojho príhovoru zdôraznil myšlienku misijného povolania všetkých kresťanov a univerzálnosti Katolíckej cirkvi.

Sv. omšu celebroval o. Viktor Jakubov, národný riaditeľ PMD na Slovensku

Páter Jacques Agossou

Príhovor – páter Jacques Agossou