Novokňazi sa vracajú…


Tak ako to už býva tradíciou, čerství absolventi nášho seminára sa každoročne vracajú už po lete strávenom v pastorácií späť do seminára. Ani nie preto aby si pripomenuli tvrdosť drevených lavíc v seminárskej kaplnke, ale aby sa podelili so svojimi spolubratmi o svoje prvé skúsenosti kňazstva. Aby sa podelili o to, aké je byť Alter Christus, Ipse Christus (druhým Kristom, samým Kristom) a ako sa najlepšie snažiť pripodobniť sa Kristovi. Dnes nás navštívil náš dlhoročný redaktor a niekdajší šéfredaktor Stanko Čúzy, momentálne pôsobiaci ako kaplán v Senici. Prinášame niekoľko fotografíí (keďže dlhé roky sa skrýval za fotoaparátom, nech neostane navždy ukrytý…)