Otvorenie Roku viery v katedrále sv. Martina


 

11. október 1962. Pápež Ján XXIII. je nesený na Sedia gestatoria, na konci procesie takmer 3000 biskupov do baziliky sv. Petra vo Vatikáne. Začína II. Vatikánsky koncil. Medzi biskupmi sedí aj mladý talentovaný teológ, poradca kardinála Fringsa, Joseph Ratzinger.

 

11.október 2012. Pápež Benedikt XVI., vlastným menom Joseph Ratzinger, otvára ako hlava katolíckej cirkvi pontifikálnou svätou omšou na námestí sv. Petra vo Vatikáne Rok viery, ktorý ohlásil. Činí tak za prítomnosti desiatok kardinálov a stoviek biskupov. Medzi prítomnými biskupmi je 272 synodálnych otcov, ktorých zvolal na biskupskú synodu o novej evanjelizácii. Medzi prítomnými synodálnymi otcami je aj otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, či arcibiskup Ján Babjak. Ako duchovné puto so Svätým otcom a synodálnymi otcami slávia biskupi v mnohých diecézach po celom svete spolu s veriacimi otvorenie tohto výnimočného roka. Nebolo tomu ináč ani v bratislavskej katedrále sv. Martina. Vzhľadom na neprítomnosť otca arcibiskupa svätú omšu celebroval Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup. V úvode svätej omše pozdravil prítomných aj od otca arcibiskupa. Vyzval veriacich aby prosili počas tohto roku Pána ešte intenzívnejšie ako inokedy, podobne ako apoštoli, Domine, Adauge nos fidem ! (Pane, daj nám vieru). A tak sa chceme aj my pripojiť čo najintenzívnejšie k tomuto volaniu apoštolov k Ježišovi a prosiť tak za synodálnych otcov, Svätého otca, za Cirkev, i celý svet….

Zvukový záznam homílie otca biskupa je možné nájsť tu

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20121011040

Prinášame niekoľko fotografií zo svätej omše…