Denný archív: 27. novembra 2012


Dnes ráno počas svätej omše v seminárskej Kaplnke sv. Kríža požehnal otec arcibiskup Stanislav Zvolenský reverendy bohoslovcom tretieho ročníka, aby si vzápätí mohli na seba prvýkrát obliecť toto vznešené rúcho. Prinášame vám niekoľko fotografii z tejto radostnej udalosti.

Požehnanie reverend bratom tretiakom