Kolokvium „Identifikácia hrobu kardinála Petra Pázmánya“


V pondelok 18. marca 2013 sa v aule bohosloveckej fakulty v Bratislave konalo kolokvium s názvom „Identifikácia hrobu kardinála Petra Pázmánya“. Kolokvium viedol Mons. Jozef Haľko. Účastníkom sa prihovoril bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. So svojimi príspevkami na ňom vystúpili rozličný odborníci z domova i zahraničia, ktorý pomáhali pri identifikácií hrobu  kardinála Petra Pázmánya ako aj arcibiskupa Juraja Lipaya. Medzi inými  Prof. Štefan Käfer, PhDr. Zdenko Farkaš, Mgr. Tomáš Krampl, Prof. Milan Thurzo, Mgr. art. Silvia Birkušová.

Po kolokviu nasledovalo požehnanie rakiev s nájdenými ostatkami arcibiskupov, ktoré sa uskutočnilo v katedrále sv. Martina. Obradu presedal Mons. Zvolenský.