Nový Adsum


S radosťou vám predstavujeme nové – jarné číslo časopisu Adsum.

OBSAH ČÍSLA:
3 » ÚVODNÍK
MONS. JOZEF JANČOVIČ
4 » FILM Z DIELNE KSCM
MARTIN MOSNÝ
7 » SVÄTÁ OMŠA (10.)
STANISLAV ČÚZY
10 » LITURGIA HODÍN VČERA I DNES
ŠTEFAN SMETANA
12 » II. VATIKÁNSKY KONCIL
MONS. ŠTEFAN VRAGAŠ
16 » TRADIDI QUOD ET ACCEPI
RADOVAN RAJČÁK
18 » PLAGÁT MINFA 2013
20 » ZAPLESAJ NEBESKÝ CHÓR ANJELOV
ĽUBOMÍR ŠVORCA
23 » UKÁŽ MI, PANE, SVOJE CESTY
IVAN SLEPČAN
24 » TOTO JE DEŇ, KTORÝ UČINIL PÁN
MARTIN NEUMANN
26 » LÁSKA BEZ PODMIENOK
TOMÁŠ JENDRUCH
28 » PASTORÁLNA PSYCHOLÓGIA
DOC. PATRÍCIA DOBRÍKOVÁ
30 » OSEMSMEROVKA
METOD REHORČÍK
32 » PAVOL VI.
ĽUBOMÍR URBANČOK