Denný archív: 11. apríla 201311.4.2013 navštívil náš seminár a teologickú fakultu profesor Massimo Pazzini, františkán, profesor na Studium biblicum Franciscanum v Jeruzaleme. Profesor Pazzini je zároveň dekanom tohto inštitútu, kde vyučuje hebrejčinu, aramejčínu a sýrčinu. V rámci svojej prednášky sa venoval jazykom, ktorými hovoril Ježiš.

Profesor Massimo Pazzini v Bratislave