Nedeľa Dobrého Pastiera


Nedeľa Dobrého Pastiera bola už niekoľko rokov výnimočná v tom, že sa otvorili takmer všetky dvere nášho seminára, aby ste mohli nazrieť do priestorov, kde žijeme, študujeme a formujeme sa na prijatie sviatosti kňazstva. Tohtoročná štvrtá veľkonočná nedeľa bude výnimočná ale trocha inak. Budeme to totiž tentoraz my, ktorí prídeme za vami – do vybraných farností, aby sme kúsok nášho seminára preniesli priamo k vám „domov“. Konkrétne pôjde o tieto farnosti:

Podunajské Biskupice, Kaplna, Zohor a Majcichov.

Už teraz sa tešíme na 21. apríla 2013 a modlíme sa, aby Pán požehnal tento deň, pretože On je ten, ktorý vedie ako Dobrý pastier svoju Cirkev.