Seminaristi v Kaplnej


V rámci nedele Dobrého Pastiera sa ďalšia skupina seminaristov vybrala do Kaplnej, neďaleko Senca, aby tak v tejto farnosti reprezentovali náš seminár. 

Taktiež priblížili veriacim tohto farského spoločenstva Tajomstvá kňazského povolania aby aj tak oslavovali Dobrého Pastiera, pôvodcu každého Duchovného Povolania. Okrem slávnostnej svätej omše niektorí bratia predstavili svedectvo svojej cesty ku kňazskému povolaniu. Veriaci si pozreli krátke vtipné videá zo života seminára, modlili sa s nami vešpery, klaňali sa Pánovi prítomnému v Oltárnej sviatosti počas adorácie…