Denný archív: 10. mája 2013


Pápežský výbor pre historické vedy v spolupráci s Oddelením pre vonkajšie cirkevné vzťahy Moskovského patriarchátu,Ústavom svetových dejín Ruskej akadémie vied a Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského organizuje v dňoch 8-12 mája v Bratislave medzinárodnú vedeckú konferenciu « Svätí Cyril a Metod a ich náboženské a kultúrne dedičstvo, most medzi Východom a Západom […]

Svätí Cyril a Metod