5. Púť médií


V Bratislave sa dnes koná 5. púť katolíckych médií pod záštitou KBS. Púť sa koná v priestoroch TV Lux, Auly Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty a v Katedrále sv. Martina. Púť katolíckych médií je aktivitou Rady Konferencie biskupov Slovenska pre spoločenské komunikačné prostriedky, v spolupráci s katolíckymi médiami. Jej cieľom je poskytnúť priestor nielen na stretnutie sa tvorcov katolíckych médií s tými, ktorí ich sledujú, ale umožňuje i samotným pracovníkom médií vzájomne sa spoznať, vymieňať si pracovné skúsenosti, postrehy a hľadať spôsoby šírenia Evanjelia masovokomunikačnými prostriedkami. V rámci púte sa okrem iného uskutočnilo v aule bohosloveckej fakulty aj ocenenie farskách časopisov FAČA 2012. Ceny laureátom odovzdal Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – predseda rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky.