Svätí Cyril a Metod


Pápežský výbor pre historické vedy v spolupráci s Oddelením pre vonkajšie cirkevné vzťahy Moskovského patriarchátu,Ústavom svetových dejín Ruskej akadémie vied a Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského organizuje v dňoch 8-12 mája v Bratislave medzinárodnú vedeckú konferenciu « Svätí Cyril a Metod a ich náboženské a kultúrne dedičstvo, most medzi Východom a Západom ».
Konferencia sa koná Pri príležitosti 1150. výročia misie sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave (863-2013). Počas otvorenia konferencie 9.5 pozdravili prítomných účastníkov Rektor Univerzity Karol Mičieta, predseda pápežského výboru pre historické vedy Bernard Ardura OPraem.. V mene cirkevných autorít pozdravil prítomných Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius na Slovensku, ktorý prečítal pozdravný telegram Tarcisia Bertoneho, vatikánskeho štátneho sekretára.