Všetko najlepšie 1


Jozef HalkoDnes, 10.5. oslavuje svoje narodeniny Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. V mene spoločenstva nášho seminára a nášho časopisu ADSUM mu prajeme všetko najlepšie a vyprosujeme mu veľa Božích milostí, aby v ňom Boh roznecoval svoju milosť, ktorú mu udelil plnosťou účasti na Kristovom kňazstve v horlivej službe svätej Cirkvi.

Bože,večný pastier veriaceho ľudu,
ty láskavo vedieš svoju Cirkev
a ustanovuješ v nej rozličné služby,
prosíme ťa
za tvojho služobníka Jozefa,
ktorého si vyvolil za biskupa:
Pomáhaj mu, aby v Kristovom mene
spravoval tvoj ľud ako verný učiteľ,
svätý kňaz a starostlivý pastier.
O to ťa prosíme
skrze Krista nášho Pána.
Amen.


Jedna myšlienka “Všetko najlepšie

  • Pavol Škovránek

    Vyprosujeme v našich modlitbách veľa Božieho požehnania, lásku a ochranu našej Nebeskej Matky-Márie!

Komentáre sú uzavreté.