Denný archív: 7. júna 2013


Dnes sa uskutočnilo v kňazskom seminári v Badíne stretnutie bohslovcov Slovenska s prefektom kongregácie pre klérus J. Em. Maurom kardinálom Piacenzom. Kardinál slávil v kaplnke seminára, ktorú zdobí ikonografia Marka Rupnika z Centro Aletti Roma svätú omšu pre seminaristov, ktorú ukončil adoráciou Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Na slávnosti sa zúčastnili taktiež […]

Stretnutie s kardinálom Piacenzom