Adsum k vysviackam práve v tlači…


Záverečné číslo časopisu Adsum v tomto akademickom a formačnom roku je práve v tlači.

24_3

OBSAH ČÍSLA:

3 » NÁJSŤ SI ČAS
ŠTEFAN GAGO
4 » KALENDÁRIUM 2012/2013
ŠTEFAN SMETANA
5 » II. VATIKÁNSKY KONCIL
MONS. JÁN FORMÁNEK, Š. GAGO
8 » „CHUDOBNÁ CIRKEV?“
ĽUBOMÍR URBANČOK
11 » SVÄTÁ OMŠA (11.)
STANISLAV ČÚZY
14 » VITAMÍNY NA PRÁZDNINY
O. JÁN HALLON
16 » NOVOKŇAZI 2013
MARTIN NEUMANN
18 » TABLO NOVOKŇAZOV
22 » SVEDECTVO POVOLANIA
MILAN CEHLÁRIK, MICHAL HODUL
25 » „ADSUM“
ĽUBOMÍR URBANČOK
28 » VIERA – TÁ ISTÁ VČERA I DNES
JÚLIUS POMŠÁR
31 » TAJNIČKA
METOD REHORČÍK
32 » LES MISÉRABLES
MARTIN MOSNÝ
34 » VEĎ PRE MŇA ŽIŤ JE KRISTUS!
MAREK MARCHOT