Prijímačky 2013


Novokňazi ešte nie sú všetci ani zbalení a už včera sa uskutočnili prijímačky nových prvákov na fakultu. Tešíme sa na to, keď zasadnú spolu s nami do seminárskych lavíc v septembri budúceho akademického a formačného roka. Zároveň im vyprosujeme veľa milostí a prajeme im nech cez prázdniny načerpajú mnoho síl.DSCF4666 DSCF4668