Promócie


Dnes sa uskutočnilo v katedrále sv. Martina v Bratislave slávnostná sv. omša – Te Deum na ukončenie akademického roka, ktorej predsedal bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Na slávnosti sa zúčastnil aj pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ako aj trnavský biskup Mons. Ján Orosch. Po slávnosti v katedrále pokračoval program v aule, kde boli absolventom RKCMBF UK udelené magisterské diplomy za prítomnosti rektora univerzity RnDr. Karola Mičietu. Naším spolubratom, absolventom RKCMBF UK gratulujeme !