Stretnutie s kardinálom Piacenzom


Dnes sa uskutočnilo v kňazskom seminári v Badíne stretnutie bohslovcov Slovenska s prefektom kongregácie pre klérus J. Em. Maurom kardinálom Piacenzom. Kardinál slávil v kaplnke seminára, ktorú zdobí ikonografia Marka Rupnika z Centro Aletti Roma svätú omšu pre seminaristov, ktorú ukončil adoráciou Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Na slávnosti sa zúčastnili taktiež apoštolský nuncius na Slovensku J. Ex. Mario Giordana a otec arcibiskup Stanislav Zvolenský.