Denný archív: 15. augusta 2013


Aj tento rok nastal čas prázdnin a my – miništranti z viacerých diecéz Slovenska, sme sa mohli tešiť na zážitky, ktoré sa u niektorých z nás už každoročne spájajú s táborom MINFA. Témou tohtoročného bola Panna Mária – Matka Cirkvi. Počas týždňa plného zábavy, hier a modlitby sme sa učili spoznávať našu nebeskú Matku. Pestrý […]

Očami „MINFÁKA“