Očami „MINFÁKA“


P7251029Aj tento rok nastal čas prázdnin a my – miništranti z viacerých diecéz Slovenska, sme sa mohli tešiť na zážitky, ktoré sa u niektorých z nás už každoročne spájajú s táborom MINFA. Témou tohtoročného bola Panna Mária – Matka Cirkvi. Počas týždňa plného zábavy, hier a modlitby sme sa učili spoznávať našu nebeskú Matku. Pestrý program si pre nás pripravili bohoslovci z Bratislavského a Nitrianskeho seminára.

Po príchode na „miesto činu“ sa na nás už tešili bohoslovci, aby nám spestrili prázdninový čas.  Večer sme slávili svätú omšu a všetci sme sa zoznámili pri opekačke, na ktorej nemohla chýbať modlitba, spev sprevádzaný gitarou a scénka o Panne Márii v podaní bohoslovcov Laca a Lukáša. Nasledujúci deň sme sa vo farskom kostole pomodlili rannú modlitbu a vybrali sme sa na kúpalisko, kde sme sa zabavili na pekných pár hodín. Večer bola pre nás pripravená svätá omša. Na ďalší deň sme sa spoločne s chalanmi z Klátovej Novej Vsi vybrali k historickému kostolíku, kde potom svätú omšu slúžil prefekt Kňazského seminára v Nitre – Pavol Zvara. Po nej nám v krátkom rozhovore opísal prácu prefekta. Podvečer sme boli počas ďalšej scénky účastní slávnostnej udalosti vyhlásenia nového Svätého Otca. Ten na záver zagratuloval jednému z nás k narodeninám a z balkóna mu „poslal“ sladkú bonboniéru.  V piatok nás čakala hra, pri ktorej sme museli prejsť sedem stanovísk a prekonať sedem úloh, ktoré nám pripomínali sedem bolestí Panny Márie. Poobede sme sa všetci stíšili, aby si mohli štrnásti z nás pripraviť jednotlivé zastavenia krížovej cesty, ktorú sme sa modlili večer. Ráno sme vstávali celkom natešení, pretože ako je to každý rok zvykom, práve v sobotu sa stretávajú „MINFÁCI“ zo všetkých fár. Tento rok sme sa stretli v Klátovej Novej Vsi, kde v miestnom kostolíku celebroval svätú omšu novovymenovaný Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Po jej skončení nasledovala diskusia medzi otcom arcibiskupom a „MINFÁKMI“. Otec arcibiskup nám povedal o svojom živote, povolaní a úrade biskupa. Porozprával aj vtipné príhody z obdobia, keď bol ešte miništrantom. Po skončení diskusie sme sa spoločne vybrali na futbalové ihrisko, kde sme si zmerali sily vo futbale. My – chalani z Bošian sme prvý zápas vyhrali 5:1, no následne sme vo finále prehrali 1:0, a tak sme sa mohli tešiť z krásneho druhého miesta 🙂 . Kvíz následne skontroloval naše vedomosti o Panne Márii. Nakoniec sme mali o pár bodov menej ako chalani z Klátovej a aj v kvíze sme sa umiestnili na druhom mieste. V predposledný deň na MINFE sme s miestnymi veriacimi slávili slávnostnú nedeľnú svätú omšu, zahrali sme si futbal v hale a pomodlili sme sa vešpery. Večer to s nami mali bohoslovci ťažké. Ako „starí MINFÁCI“ sme sa totiž dovtípili, že budeme mať polnočnú svätú omšu a ani jeden z nás sa teda nevybral spať, aj keď sa nás bohoslovci snažili presvedčiť, že nič už nebude, nepodarilo sa im to a nakoniec to vzdali 🙂 . Počas polnočnej svätej omše sme sa rozlúčili. Na pamiatku MINFY 2013 dostal každý jeden z nás obrázok Panny Márie – vďaka nemu na tento tábor nezabudneme. Po polnočnej sv. omši nasledovala ešte nočná hra v kaštieli, o ktorom sa hovorí, že v ňom straší. Nám to v konečnom dôsledku neprekážalo a všetci sme túto nočnú hru zvládli. Napokon v pondelok nastal čas odchodu, kedy sme sa pobalili a rozišli do svojich farností.

Na záver patrí poďakovanie bohoslovcom, vďaka ktorým máme super zážitky a samozrejme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili MINFU 2013.

„MINFÁK“ Matúš,

 z MINištrantskej FAry v Bošanoch