Veni Sancte 2013


Dňa 24. septembra 2013 sa v Katedrále sv. Martina a v aule bohosloveckej fakulty konalo slávnostné otvorenie nového akademického roka. Slávnostnú svätú omšu v katedrále celebroval J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita a veľký kancelár fakulty. Koncelebrovali bratislavský pomocný biskup J. E. Mons. Jozef Haľko a generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Pavčír, dekan teologickej fakulty Mons. Marián Šuráb a kňazi vyučujúci na našej fakulte. Po slávnostnom Veni Sancte nasledoval program v aule, kde boli odovzdané idexy novým bratom prvákom a kánonické poverenia novým vyučujúcim.