Obleč ma, Pane, v nového človeka…


Takto začali dnes ráno svoju modlitbu bohoslovci tretieho ročníka pri prvom obliekaní si svojich reverend, ktoré im pri sv. omši v seminárskej Kaplnke sv. Kríža požehnal otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Týmto krokom aj navonok vyjadrili svoju vnútornú túžbu nasledovať povolanie byť Kristovým kňazom, ktoré vychádza z ich srdca. K tomu, aby toto povolanie objavovali čím vernejšie im všetci želáme mnoho milostí  a požehnania od Pána.