Séria prednášok – Sociálna náuka Cirkvi


Zajtra večer pokračuje už tretím stretnutím séria prednášok o sociálnej náuke cirkvi, ktoré prebiehajú vždy tretiu stredu v mesiaci počas celého akademického roka (od septembra 2013 do júna 2014) v aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK na Kapitulskej ulici v Bratislave so začiatkom o 19.00. Témou bude hodnota pozemských dobier pre večný život. Sociálna náuka cirkvi