Prvé číslo 25. ročníka Adsumu práve v tlači


V posledných týždňoch sme intenzívne pracovali na prvom čísle už 25. ročníka nášho seminárskeho časopisu. Nájdete v ňom nasledovný obsah:

25_1

3 » POTIAĽTO NÁM POMÁHAL PÁN – MARTIN NEUMANN – úvodník nového šéfredaktora

4 » ZACHRÁŇME VIANOCE – MONS. MARIÁN ŠURÁB

6 » SV. CYRIL A METOD A PÚŤ Bohoslovcov na Velehrad- METOD REHORČÍK

8 » NOVÉ TVÁRE SEMINÁRA – ŠTEFAN GAGO – predstavenie bratov prvákov

14 » OČAMI „MINFÁKA“ – „MINFÁK“ MATÚŠ

16 » SVÄTÁ OMŠA (12.) – STANISLAV ČÚZY

19 » ZATIAHNI NA HLBINU – ŠTEFAN SMETANA – rozhovor s naším novým špirituálom

22 » BOH SA NEDÁ ZAHANBIŤ – MAREK BUDAJ

24 » KTO CHCE ÍSŤ ZA MNOU… – PAVOL ŠKOVRÁNEK

26 » SLUŽBA BISKUPA – JÚLIUS POMŠÁR

28 » MARIÁNSKA ÚCTA… – PETER REPKO

30 » POČASIE – NEPRIATEĽ ŠPORTU? – ANDREJ BOŠŇÁK

32 » SVETLO VIERY – MARTIN MOSNÝ

34 » OSEMSMEROVKA – METOD REHORČÍK

Zároveň sme do archívu pridali celé vianočné číslo z  minulého roku…