Pozvánka – Sociálna náuka Cirkvi


Pokračuje séria prednášok o sociálnej náuke Cirkvi, ktoré prebiehajú vždy tretiu stredu v mesiaci počas celého akademického roka (od septembra 2013 do júna 2014) v aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK na Kapitulskej ulici v Bratislave so začiatkom o 19.00.Sociálna náuka cirkvi