Výročie posvätenia Katedrály svätého Martina


V pondelok 10. marca 2014 sme v celej Bratislavskej arcidiecéze slávili sviatok Výročia posvätenia katedrálneho chrámu. O 17.00 hod. sa uskutočnila slávnostná svätá omša celebrovaná pomocným biskupom J. E. Mons. Jozefom Haľkom. Otec biskup vo svojej homílii pripomenul význam a zmysel chrámu, v ktorom sú veriaci vždy doma. Pripomenul tiež to, že po mnohé stáročia sa Bratislavčania obracali aj na Sedembolestnú Pannu Máriu, ktorej milostivá socha sa v katedrále nachádza a povzbudil všetkých, aby sme sa – najmä v tomto Roku Sedembolestnej Panny Márie – vernejšie k nej utiekali.