Najnovší Adsum


Predstavujeme vám druhé – veľkonočné číslo 25. ročníka nášho seminárskeho časopisu.Nájdete v ňom nasledovný obsah:

Ukážka

3 » VEĽKÁ NOC 2014 – MONS. VLADIMÍR THURZO
6 » SVÄTÁ OMŠA (13.) – Stanislav Čúzy
9 » SEDEM MEČOV PREBLAHOSLAVENEJ ŠTEFAN SMETANA
12 » PREŽÍVAŤ KRESŤANSTVO V RADOSTI
MONS. JÁN OROSCH, P. ŠKOVRÁNEK
15 » SPOMÍNAME – PETER FARKAS
BRANISLAV POPELKA
16 » NUŽ, ČO DODAŤ?
METOD REHORČÍK
18 » MINFA 2014 – PLAGÁT
20 » ODPOVEDAL MU ŠIMON PETER…
PETER GÁL

22 » OPÄŤ AKO „PRVÁK“
TIBOR FEHÉR
24 » SVIATOK JEŽIŠA KRISTA…
P. ANDREJ FILIPEK SJ
28 » PANE, KTO MÔŽE NÁJSŤ ODPOČINOK…
PETER REPKO
30 » VŠETKO NAJLEPŠIE, VEĽA ŠŤASTIA…
MICHAL HODUL
32 » GLOBÁLNA SEXUÁLNA REVOLÚCIA (recenzia)
MARTIN MOSNÝ
34 » OSEMSMEROVKA
ŠTEFAN GAGO

Zároveň sme do archívu pridali celé veľkonočné číslo z  minulého roku…