Denný archív: 4. júna 2014


Dňa 14. júna 2014 pri svätej omši o 9.30 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave prijmú sviatosť Kristovho kňazstva diakoni Marek Budaj a Július Pomšár. Zároveň prijmú posvätný rád diakonátu Dávid Kolárik a Csaba Mikus. Toho istého dňa (14. júna) popoludní o 15.00 hod. prijme sviatosť kňazstva v Katedrále […]

Kňazské a diakonské vysviacky 2014