Denný archív: 7. júna 2014


„Kto spieva, dvakrát sa modlí.“ – hovorí sv. Augustín. Ako je to však so spevom v seminári? Schola canthorum je hudobné teleso nášho seminára od „nepamäti“.

Schola canthorum stále žije…