Kňazské a diakonské vysviacky 2014


Dňa 14. júna 2014 pri svätej omši o 9.30 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave prijmú sviatosť Kristovho kňazstva diakoni Marek Budaj a Július Pomšár. Zároveň prijmú posvätný rád diakonátu Dávid Kolárik a Csaba Mikus.
Toho istého dňa (14. júna) popoludní o 15.00 hod. prijme sviatosť kňazstva v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave diakon Tibor Fehér.
Všetkých vás na túto slávnosť pozývame a pozývame k modlitbe za novokňazov a diakonov.

Primičné sväté omše:
Marek Budaj – 28. júna 2014 o 10.30 hod. v kostole sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave
Tibor Fehér – 22. júna 2014 o 16.00 hod. v kostole sv. Juraja v Dunajskej Strede
Július Pomšár – 21. júna 2014 o 10.00 v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave-Petržalke.

IMG_5466

Kňazská vysviacka 2013