Schola canthorum stále žije…


„Kto spieva, dvakrát sa modlí.“ – hovorí sv. Augustín. Ako je to však so spevom v seminári? Schola canthorum je hudobné teleso nášho seminára od „nepamäti“. Už sám názov napovedá, že spievame najmä v latinskom jazyku. Gregoriánsky chorál  ako aj iné skladby v podaní Scholy zaznievajú cez školský rok každú  nedeľu o 9:00 na svätej omši v latinčine v Katedrále sv. Martina. Gregoriánsky spev odvodzuje svoj názov od pápeža sv. Gregora Veľkého, (prelom 6. a 7. storočia), ktorý ho zavádzal do liturgie. Popri tradičnom a vznešenom speve pri bohoslužbách si však zaspievame aj neformálne, od „ľudoviek“ až po najnovšie hity. Takmer 400-ročné múry seminára by vedeli rozprávať…