Vysviackové číslo Adsum


Habemus Adsum!!!

OBSAH ČÍSLA:
3 » SAPIENTIA
VLADIMÍR KIŠ
4 » PÚŤ A NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA
M.REHORČÍK, P.ŠKOVRÁNEK, Š.GAGO
6 » KALENDÁRIUM
ŠTEFAN SMETANA
7 » SVÄTÁ OMŠA (14.)
STANISLAV ČÚZY
10 » SVETLO Z HLBÍN
PETER REPKO
11 » ROZHOVOR
MONS. V. THURZO, M. NEUMANN
15 » NOVOKŇAZI 2014
ŠTEFAN GAGO
18 » TABLO NOVOKŇAZOV
20 » SVEDECTVO POVOLANIA
JÚLIUS POMŠÁR, MAREK VÁVRA
24 » MALI ODVAHU HĽADIEŤ…
PAVOL ŠKOVRÁNEK
29 » 25 ROKOV ČASOPISU
PAVOL ONDRÍK
32 » EVANGELII GAUDIUM
MARTIN MOSNÝ
34 » KRÍŽOVKA
ŠTEFAN GAGO