Veni Sancte 2014


Každý nový akademický a formačný rok začíname spoločným vzývaním Svätého Ducha počas svätej omše, aby nás sprevádzal počas celého nastávajúceho akademického roka. Svätú omšu v katedrále sv. Martina celebroval bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý je zároveň aj veľkým kancelárom fakulty. Koncelebrovali pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, predstavení seminára a kňazi vyučujúci na našej fakulte. Otec arcibiskup Ján počas svätej omše predniesol aj homíliu, v ktorej si zaspomínal na časy, keď bol on sám bohoslovcom a ako vďaka modlitbe on i jeho spolubratia prekonávali všetky študentské a formačné problémy.

Po svätej omši nasledoval slávnostný program v aule, kde boli odovzdané slávnostným spôsobom indexy novým poslucháčom prvého ročníka, medzi ktorými sú aj naši noví spolubratia prváci. Po odovzdaní indexov nasledovalo krátke rozptýlenie, ktoré zabezpečila seminárna schóla prostredníctvom piesne „Slovensko moje“ a prejavy veľkého kancelára fakulty Mons. Stanislava Zvolenského a dekana fakulty Mons. Vladimíra Thurza. Po ukončení programu v aule nasledoval spoločný obed študentov a vyučujúcich v jedálni kňazského seminára.

Prosíme všetkých čitateľov a priaznivcov ADSUMu o modlitby, nech všetci zvládneme nastávajúci akademický rok, pre našich spolubratov prvákov prvý a pre otcov diakonov už posledný. Zároveň vás uisťujeme, že vaše modlitby určite nezostanú bez odozvy.