Požehnanie reverend 2014


V utorok 28. októbra 2014 sme sa všetci zišli v našej seminárnej kaplnke. Zavítal medzi nás otec arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, aby našim spolubratom tretiakom požehnal nové reverendy, ktoré si po prvý raz verejne obliekli. Otec arcibiskup vo svojom príhovore našim spolubratom priblížil význam nosenia tohto odevu, ktorým už aj navonok budú vyjadrovať svoje odhodlanie a túžbu nasledovať Krista.

Foto: Ladislav Sebö