Vyšlo prvé číslo Adsumu v akademickom a formačnom roku 2014/2015


26_1Nájdete v ňom nasledovný obsah:

3 » ÚVODNÍK
J.E MONS.
JOZEF HAĽKO
4 » PRVÁCI 2014
ŠTEFAN GAGO
10 » SVIATOSŤ
KRSTU
MAREK MARCHOT
12 » MINFA 2014
MARTIN MOSNÝ
16 » SVEDECTVO PRVÁKA
FILIP MAJDÁN
18 » SVEDECTVO
ŠIESTAKA
DP. DÁVID KOLLÁRIK
20 » PÚŤ LURDY
PETER REPKO
23» OBLIEČKA
MICHAL HODUL
24» SYNODA 2014
PAVOL ŠKOVRÁNEK
26 » RECENZIA
MARTIN MOSNÝ
28 » FUTBALOVÝ
TURNAJ
ŠTEFAN SMETANA
30 » DUCHOVNÝ
ŽIVOT
METOD REHORČÍK
31 » TAJNIČKA
ŠTEFAN GAGO
32 » PREDSTAVUJEME
METOD REHORČÍK
34 » VTIPY
LADISLAV SEBÖ

Všetkým naším čitateľom prajeme príjemné čítanie!