Denný archív: 30. marca 2015


V týchto dňoch vyšlo nové číslo nášho časopisu Adsum. Jeho obsah je nasledovný: VYBER SI! (úvodník) – pre vás napísal náš pán prefekt MARIÁN BÉR NÁJDETE ODPOČINOK PRE SVOJU DUŠU (o našich medzisemestrálnych výletoch) – PETER REPKO SVIATOSŤ BIRMOVANIA (ďalšia časť nášho seriálu o sviatostiach) – ATTILA JÓZSA PASTORAČNÁ PRAX (bohoslovci opisujú ako prebieha ich […]

Vyšlo veľkonočné číslo časopisu Adsum