Kňazská a diakonská vysviacka


IMG_5938
Tento rok sa sv. omša spojená s udeľovaním posvätných rádov diakonátu a presbyterátu uskutoční dňa 13. júna 2015 o 9:30 v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Všetkých srdečne pozývame na túto slávnosť a tiež k modlitbám za nových diakonov a kňazov.