Minfa 2015


chata, let 751

Ani tieto letné prázdniny neboli pre miništrantov bez Minfa tábora. Tento rok sa niesol v hesle: ,,Nehanbite sa za evanjelium.“ (Sv. Ján Pavol II.). V oblasti Malých Karpát sme zažili množstvo aktivít, zábavy, výletov, futbalový turnaj či opekačky, ale aj duchovných stretnutí, modlitieb, krížovú cestu a každý deň sme boli účastní slávenia Eucharistie. Dúfam, že miništranti spomínajú len v dobrom a už sa tešia na ďalší rok. Vlastne sa uvidíme už na Minfa DOD. Tak, drahí miništranti, nezabudnite byť radostnými svedkami lásky Ježiša Krista aj doma. Do skorého videnia!