Denný archív: 3. októbra 2015


Ako všetci dobre viete, rozlúčili sme sa s otcom Mariánom Bérom, ktorý vykonával službu prefekta v kňazskom seminári šesť rokov. Týmto sa mu chceme poďakovať za jeho pôsobenie a vyprosujeme mu veľa síl a nech ho Božia múdrosť aj naďalej sprevádza. Zároveň chceme privítať nového otca prefekta Milana Puškara, ktorý […]

Otec prefekt