Otec prefekt


Ako všetci dobre viete, rozlúčili sme sa s otcom Mariánom Bérom, ktorý vykonával službu prefekta v kňazskom seminári šesť rokov. Týmto sa mu chceme poďakovať za jeho pôsobenie a vyprosujeme mu veľa síl a nech ho Božia múdrosť aj naďalej sprevádza. Zároveň chceme privítať nového otca prefekta Milana Puškara, ktorý posledné tri roky pôsobil ako kaplán v katedrále sv. Martina. Prajeme mu veľa milostí, aby vytrvalo slúžil Bohu i ľuďom.

 

 

1442326086_dus_150911_ber

Otec Marián Bér

IMG_20151003_20041512112121

Otec prefekt Milan Puškar