Požehnanie reverend a obliečka bratov tretiakov


Dnes je veľký deň. Určite pre našich bratov tretiakov, ktorí si dnes prvý raz verejne obliekli kňazský odev, reverendu. Pri svätej omši o 17:00 im tento odev požehnal otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, ktrorý ich aj svojím príhovorom povzbudil pripodobniť sa Kristovi. To je úloha nás všetkých na celý život. Bratia tretiaci však budú vydávať svedectvo aj navonok, svojím odevom a príkladom. No nielen oni, ale všetci kresťania.

,,Veď skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.“(Gal 3, 26-27)obli ekl

 

 

DSCN3568DSCN3583DSCN3571DSCN3561