Čo to je? resp. Kde to je?


No veď predsa toto je nová kancelária ADSUMU, časopisu bohoslovcov Kňazského seminára v Bratislave!

Po ukončení veľkonočného čísla, ktoré je mimochodom už v tlači a čoskoro príde aj k Vám, sme sa rozhodli uskutočniť presťahovanie kancelárie do nových priestorov. Teraz máme viac priestoru, svetla a možností skvalitniť náš časopis.

 

IMG_1495 IMG_1492 IMG_1493 IMG_1494