Ministérium lektorátu 2016


V Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda sa ministéria zvyčajne udeľujú v Pôstnom období. Tento rok táto tradícia zostala zachovaná. V pôstny utorok 15. marca udelil ministérium lektorátu bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko deviatim bohoslovcom 3. ročníka. Po obliečke do reverendy je to ďalší krok na ich ceste ku kňazstvu

Po homílii predsedajúceho slávnosti nasledovala modlitba, po ktorej kandidáti jednotlivo pristupovali k biskupovi Jozefovi Haľkovi a kľačiac pred ním prijali z jeho rúk knihu Svätého písma ako znak toho, že sa majú nielen svojím slovom, ale aj celým životom snažiť ohlasovať Božie slovo, teda tak, ako ho sami prijali.
DSCN4736
DSCN4738
DSCN4739
DSCN4741 DSCN4762 DSCN4767 DSCN4769 DSCN4770 DSCN4771 DSCN4774 DSCN4775 DSCN4777 DSCN4778 DSCN4781 DSCN4782 DSCN4785 DSCN4801 DSCN4815 DSCN4819