DOD 2016


Naše tradičné Dod-čko bolo tento rok klasické a zároveň výnimočné. 17. apríla 2016, v nedeľu Dobrého Pastiera, pri svätej omši v latinskom jazyku, začal náš Deň otvorených dverí. Otec biskup Jozef Haľko v homílii povzbudil nielen nás seminaristov, ale aj veriacich, aby sme sa modlili za duchovné povolania. Okrem toho spomínal, ak si dobre pamätám, že Ježiš Kristus je brána. Áno, brána. ,,Ja som brána k ovciam.“ V tomto Svätom roku milosrdenstva sa musíme nastaviť na lúč Ducha Svätého, ktorý nám otvára dvere božského života. Mohli sme a všetci môžeme tak urobiť pri každom svätom prijímaní, keď odpovedáme kňazovi AMEN!

Program pokračoval slávnostným otvorením brány Kňazského seminára otcom rektorom Mons. Danielom Ižoldom, ktorý sa nám aj prihovoril. Samozrejme, ako pri všetkom, pomáhal mu náš otec prefekt Milan Puškár. Potom si mohli návštevníci prezrieť všetky sprístupnené zákutia tejto budovy, kde čakali pripravení bohoslovci s patričným vysvetlením. Po obede nasledoval rozhovor s profesorom Vladimírom Krčmérym a premietanie filmu v aule Benedikta XVI. Deň otvorených dverí zakončil otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský krátkou adoráciou a modlitbou Korunky Božieho Milosrdenstva v našej seminárskej kaplnke. Pri tejto príležitosti požehnal nový obraz svätého Jozefa.

Ďakujeme všetkým účastníkom nášho programu a tešíme sa na vás o rok.

DSCN5369

DSCN5378

DSCN5387

DSCN5400

DSCN5401

DSCN5405

DSCN5407

DSCN5415

DSCN5421

DSCN5429

DSCN5435

DSCN5437

DSCN5442

DSCN5464

DSCN5466

DSCN5468

DSCN5471