Denný archív: 21. septembra 2016


Aj tento nový akademický a formačný rok sme začali spoločným vzývaním Svätého Ducha počas svätej omše, aby nás sprevádzal  počas celého nastávajúceho akademického roka. V katedrále sv. Martina sme prosili o dary Ducha Svätého: múdrosť, poznanie, rozum, radu, silu, nábožnosť a bázeň pred Pánom. Po svätej omši nasledoval slávnostný program […]

Veni Sancte


Aj tieto letné prázdniny boli pre miništrantov výnimočné Minfa táborom. Tento rok sa niesol v hesle: ,,Všetko sa točí okolo Krista.” Sprevádzal nás sv. Dominik Sávio, patrón miništrantov. V oblasti Malých Karpát sme zažili množstvo aktivít, zábavy, výletov, futbalový turnaj či opekačky, ale aj duchovných stretnutí, modlitieb, krížovú cestu a […]

MINFA 2016Dňa 11. júna 2016 o 9:30 v Katedrále sv. Martina v Bratislave prijali naši novokňazi Roman Bako, Michal Fratrič, Ján Holos, Marek Marchot, Martin Mosný a Dominik Poláček kňazskú vysviacku z rúk otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského. Novými diakonmi sa stali Matej Balázsi, Andrej Bošňák, Tomáš Jendruch a Štefan Smetana. Arcibiskup […]

Kňazské a diakonské vysviacky 2016