Denný archív: 29. septembra 2016


Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta si pripomína osemdesiat rokov svojej činnosti.   Pri tejto príležitosti bude v utorok 4. októbra 2016 o 9.30 v Katedrále sv. Martina slávená sv. omša, po ktorej bude o 11.00 nasledovať slávnostné zhromaždenie v Aule Benedikta XVI.     Čo by sme to boli za študentov, […]

80. výročie vzniku Bohosloveckej fakulty v Bratislave